ریال24.000.000

کاتالیزور پراید، به عنوان یکی از مهمترین اجزای تخلیه گاز در خودروی پراید، نقش حیاتی در تبدیل گازهای آلاینده به ترکیبات بی‌خطر دیگر ایفا می‌کند. این قطعه باعث بهبود کیفیت هوای تخلیه شده از خودرو می‌شود و به حفظ محیط زیست و تطابق با قوانین محیط زیستی کمک می‌کند. انتخاب و نصب کاتالیزور مناسب برای پراید می‌تواند به بهبود عملکرد خودرو و اطمینان از رعایت الزامات قانونی مربوط به تخلیه گازها کمک کند.

خرید کاتالیزور پراید
کاتالیزور پراید

ریال24.000.000

دسته:
.